มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรม “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565” และเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

    SHARE