สมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ ร่วมหารือกับผู้บริหารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาของเยาวชน

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายฮัสบูเล๊าะ หิเล นายกสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ พร้อมคณะ ในโอกาสที่ได้เข้าเยี่ยมพร้อมร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยกับการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาของเยาวชน และประชนชนในพื้นที่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้แนะนำ อาจารย์ที่ได้ทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา กสศ. หรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ให้กับสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ ได้รับทราบถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE