โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ให้กับผู้บริหาร ครูแนะแนวในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนามหาวิทยาลัยและการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในอนาคต นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร ครูแนะแนวในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ ได้เข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการและการจัดการเรียนการสอน ของคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อีกด้วย

    SHARE