โครงการรำลึกชีวประวัติศาสดามูฮำมัด (ศ.ล.) ในกิจกรรม ” I Love นบีมูฮำมัด Sallallahu alaihi wasallam “

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ้เปิดโครงการรำลึกชีวประวัติศาสดามูฮำมัด (ศ.ล.) ในกิจกรรม ” I Love นบีมูฮำมัด Sallallahu alaihi wasallam ” ณ มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อร่วมรำลึกถึงคณูปการของศาสดามูฮำมัด​ (ศ.ล.) ที่มีต่อศาสนาอิสลาม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

ซึ่งในทุกๆรอบปีในปฏิทินจากทั่วโลกก็จะมีวันสำคัญต่างๆตามความเชื่อของกลุ่มชนนั้นๆ ซึ่งในปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเราะห์ก็จะมีวันสำคัญต่างๆตามความเชื่อของชาวมุสลิมเช่นเดียวกัน บทความนี้จึงขอหยิบยกเรื่องราวของเทศกาลวันสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิม ที่เป็นวิถีปฏิบัติที่ถูกสืบทอดกันมายาวนานมาเล่าสู่กันฟัง หนึ่งในวันสำคัญที่เราจะมาพูดถึงนั้นคือ “เมาว์ลิดนบี”

“งานเมาว์ลิดนบี” เป็นวันแห่งการยกย่องวันเกิดท่านนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) คำว่า”เมาว์ลิด”เป็นภาษาอาหรับแปลว่า เกิด ที่เกิด หรือวันเกิด ซึ่งหมายถึงวันเกิดของท่านนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) ตรงกับวันที่ 12 เดือนรอบิอุลเอาวัล หรือเดือนที่ 3 ตามปฏิทินอิสลาม ชาวมุสลิมสามารถเลือกวันใดวันหนึ่งในเดือน3 จัดงานบุญเพื่อระลึกถึงท่านนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.)

SHARE
Anupama