ศูนย์สันติวิธี จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถาบันเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องฉายภาพยนตร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย พลโทธิรา แดหวา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับสถาบันอุดมศึกษา 5 สถาบัน และสถาบันอาชีวศึกษา 20 สถาบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมศ ศรีชู รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้แทนอธิการบดีในการรับโล่เชิดชูเกียรติ และ อาจารย์วาริน นาราวิทย์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้ารับโล่บุคคลดีเด่นที่สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ 🎈🎉🎊

    SHARE