พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประจำปี 2565

วันที่ 17 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประจำปี 2565 ณ บริเวณกองงานศิลปาชีพและงานกระจู สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

    SHARE