ร่วมพิธีพุทธาภิเษกเสาหลักเมือง และตั้งเสาหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 13 – 14 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีพุทธาภิเษกเสาหลักเมือง และตั้งเสาหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส บริเวณลานวัฒนธรรมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

SHARE
Anupama