พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินออกแทนพระองค์ ไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 22 กันยายน 2565

    SHARE