ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมทางวิชาชีพและสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4/2 Direct Admission 2

    SHARE