รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมต้อนรับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 17.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมต้อนรับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา โดยท่านอุปทูตเจมส์ เวย์แมน จัดเลี้ยงละศีลอดให้กับผู้นำศาสนา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และศิษย์เก่าทุนสหรัฐอเมริกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในงาน “The U.S. Embassy’s Deep South Iftar” ณ. ห้องน้ำพราว 2 โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี

SHARE
Anupama