คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์สู่ชั้นคลินิก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์สู่ชั้นคลินิก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานและร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์สู่ชั้นคลินิก โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 สู่ชั้นคลินิก โดยการให้ความรู้ และความเข้าใจในวิธีการเรียน และเตรียมสภาพจิตใจให้พร้อมก่อนการเปลี่ยนระดับชั้น

โดยโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์สู่ชั้นคลินิกมีนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมจำนวน 35 คน และยังมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

    SHARE