การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ครั้งที่5 ปีการศึกษา 2564

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ครั้งที่5 ปีการศึกษา 2564
📍วันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต
*ชมและร่วมประกวด*
-โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ นักศึกษาปริญญาตรี
-ผลงานวิจัย
-นวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
-สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา

    SHARE