พิธีเปิดวันครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน “มนร.สร้างสรรค์ นวัตกรรมสู่ชุมชน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ มนร. ที่ลานพิกุล มนร. ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมฯ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่จังหวัดนราธิวาสและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

SHARE
Anupama