การประกวดบอนสี ครั้งที่ 1 เนื่องในงานครอบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

18 ก.พ. 65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยรองศาตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่ผู้ชนะการประกวดบอนสี ครั้งที่ 1 เนื่องในงานครอบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ มนร. ที่บริเวณลานจอดรถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนร. ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีการประกวดบอนสี ได้แก่ บอนเดี่ยวประเภทใบไทย บอนเดี่ยวประเภทใบยาว บอนเดี่ยวประเภทใบกลม บอนเดี่ยวประเภทลูกไม้ และบอนเดี่ยวประเภทบอนกาบ อีกทั้งมีรางวัลเกียรติยศ Grand Champion 1 รางวัลได้แก่ นายอนุศักดิ์ ไชยแดง

    SHARE