งานแถลงข่าวผลการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจและยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนแบบครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากภาวะวิกฤติของกลุ่มผู้ประกอบการฐานรากอย่างมีส่วนร่วมในจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.โตมร นุ่นแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แถลงนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ ในงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจและยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนแบบครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากภาวะวิกฤติของกลุ่มผู้ประกอบการฐานรากอย่างมีส่วนร่วมในจังหวัดนราธิวาส และในงานนี้ยังได้รับเกียรติ นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดในงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องธารพลอย สวนอาหารริมน้ำ อ.เมือง จ.นราธิวาส

    SHARE