คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดี กับเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดี แด่ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

    SHARE