นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง งานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมระบบราง พื้นที่ห้องปฏิบัติการสอน (Hangar) และสาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วมงาน “ปันใจ มอบความสุข เด็กกำพร้า P-N-Y-S” ณ อาคารลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง งานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมระบบราง พื้นที่ห้องปฏิบัติการสอน (Hangar) และสาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE