คณะผู้บริหารจาก Universiti Malaysia Kelantan เข้าเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกับคณะผู้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารจาก Universiti Malaysia Kelantan เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกับคณะผู้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE