มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาที่ไปฝึกงานในประเทศอิสราเอล

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย สำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายสังคม เกิดก่อ ปลัดจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ไปฝึกงานในประเทศอิสราเอล ซึ่งเดินทางกลับมาถึงจังหวัดนราธิวาส เมื่อเวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา โดยมี พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะครอบครัวของนักศึกษาทั้ง 30 คน คอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ด้านนายอับดุลตอเล็บ มามะ นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ไปฝึกงานในประเทศอิสราเอล อายุ 23 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะวิทยาลัยเกษตร(ป่าไผ่) ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสถานทูตประเทศอิสราเอล ที่คอยอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ฯ เดินทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัย

และหากพูดถึงความปลอดภัยแล้วจากสถานที่อยู่ ณ ประเทศอิสราเอล ซึ่งห่างไกลจากพื้นที่เกิดสถานการณ์สงครามประมาณ 170 กม. จึงถือว่าค่อนข้างปลอดภัยสูงสุด ส่วนสภาพจิตใจของตนนั้น อยู่ในสภาวะปกติ

โดยกล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้าถามว่าเกษตรบ้านเขามีแต่จนลงไหม ไม่มีแน่นอน เพราะเขามีรัฐบาลหนุนหลัง การจัดการระบบน้ำของเขามีการวิจัยทุกๆอย่างระบบน้ำ จะไม่มีน้ำสักหยดเดียวที่สูญเปล่า ส่วนสภาวะสงครามที่อิสราเอลนักศึกษาไทยจะอยู่โซนอาราวาทั้งหมด ส่วนโซนที่มีสงครามจะเป็นโซนภาคกลาง ณ ตอนนี้โซนอาราวาจะเป็นเขตที่ปลอดภัยมากที่สุดในประเทศอิสราเอล ตอนนี้คนไทยและคนในประเทศอิสราเอลเองจะมาอพยพอยู่ในโซนที่พวกผมอยู่ บางหมู่บ้านเริ่มขาดแคลนเรื่องอาหาร เสื้อผ้า มีคนต้องอาศัยตามหอพักหรือตามสถานสาธารณสุขอะไรแบบนี้เยอะ

ทางด้านของช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ส่งศึกษาไทยไปฝึกงานในประเทศอิสราเอล หวังใจว่าจะได้มาพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ส่วนใหญ่จบมาเป็นผู้ประกอบการฟาร์มเกษตรฯ หาเลี้ยงครอบครัวสร้างรายได้เป็นอย่างดี

โดยภาพรวมนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ไปฝึกงานในประเทศอิสราเอล ที่เดินทางกลับมาประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 7 จำนวนทั้งสิ้น 30 คน จากภาพรวมทั้ง 7 รุ่นที่ผ่านมา กว่า 200 คน โดยทุกคนเดินทางกลับมายังจังหวัดนราธิวาสอย่างปลอดภัย ส่วนสภาพจิตใจนักศึกษา บางส่วนยังคงมีอาการจิตตก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จะมีการประเมินและดูแลสภาพจิตใจของนักศึกษา ให้กลับสู่สภาวะปกติ ขณะที่ครอบครัวต่างให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และดีใจที่บุตรหลานของตน กลับสู่ภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย ด้วยความดูแลด้วยดีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

    SHARE