อาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) ประเทศอินโดนีเซีย เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ฯ

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 อาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) ประเทศอินโดนีเซีย เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเดินทางมาพบปะและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE