ชมรมจิตอาสา มนร. ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ชมรมจิตอาสา มนร. ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

    SHARE