มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาถวายพระราชกุศลในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย แก้วหนูนวล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาถวายพระราชกุศลในวันนวมินทรมหาราช ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส

    SHARE