มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการนวัตกรรมชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ยกระดับผู้ประกอบการ

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการนวัตกรรมชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ยกระดับผู้ประกอบการและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากในสถานการณ์พลิกผันโควิด-19 โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ชุมชน ศึกษาความเป็นเอกลักษณ์และวิถีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ส่งเสริมและฟื้นฟูรายได้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในกิจกรรมส่งเสริมนการท่องเที่ยว เหลียวหลังแลเจ๊ะเห โดยมี ผศ.กฤษกร ไชยยาว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นตัวแทนเปิดโครงการดังกล่าว และร่วมด้วยหลายภาคส่วนราชการอำเภอตากใบ ผู้แทนท้องถิ่น ณ บ้านท่าพรุ และบ้านเกาะยาว ต.เจ๊ะเห อ.ตากใจ จ.นราธิวาส

    SHARE