มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตร Non-degree โคเนื้อคุณภาพสูง และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตร Non-degree โคเนื้อคุณภาพสูง และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในโอกาสเดินทางมาร่วมประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการด้านการเกษตร พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมพูดคุยและหารือร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารพร้อมคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE