รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมมอบทุนการศึกษา โดยคุณทัศพร จันทรี ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท Ananda แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมมอบทุนการศึกษา โดยคุณทัศพร จันทรี ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท Ananda แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE