คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Airlangga ประเทศอินโดนิเซีย เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ พร้อมศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศิริพันธุ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Airlangga ประเทศอินโดนิเซีย เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ พร้อมศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2566

    SHARE