ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ร่วมกับจัดกิจกรรมบุฟเฟ่ต์ผลไม้

คณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนระดับพื้นที่ (บพท.) ในการวิจัยการค้าชายแดน เมืองสุไหงโก-ลก ร่วมกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และหอการค้าจังหวัดนราธิวาสมีกำหนดจัดกิจกรรมบุฟเฟต์ทุเรียน ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2566 ณ ศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (Food Center) 🍒🫐 ภายในกิจกรรมนี้นอกจากจะได้รับประทานทุเรียนพันธุ์หมอนทองและชะนีอร่อยๆ แล้วยังมีมังคุด และเงาะให้ได้ลิ้มลองกันอีกด้วย

    SHARE