โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13:00 น. รศ.ดร.วสันต์ พลาศัย รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิด โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการจัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในครั้งนี้ ประกอบด้วยการนำเสนอผลสัมฤทธิ์และนิทรรศการผลิตภัณฑ์จาก 5 กลุ่มองค์กรชุมชน ดังต่อไปนี้

1. กลุ่ม H&D Homestay &Resort บ้านทอน ต.โคกเคียน อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพแบบวิถีเศรษฐกิจพอเพียง อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรแปรรูป อ.ย่งอ จ.นราธิวาส

4. วิสาหกิจชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

5. วิสาหกิจชุมชนตะโละฮูลู กระเป๋าผ้า อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ณ ตึกสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ชั้น 1

    SHARE