พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร

ซ้อมย่อย 16-17 กันยายน 2566

ซ้อมใหญ่ 18 กันยายน 2566

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสามารถ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/pnu.ac.th/graduation

    SHARE