พิธีรำลึกพระคุณครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดพิธีรำลึกพระคุณครูขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณครู โดยนักศึกษาไทยมุสลิมเดินทางเข้ามายังหอประชุม พร้อมฟังการบรรยาย เรื่อง ความสำคัญของครู โดยอาจารย์ วาริน นาราวิทย์ ผู้ช่วยอธิการบดี จากนั้นเป็นการมอบโล่รางวัล ภัทรพัฒน์ ให้แก่คณาจารย์ จำนวน 3 ท่าน ต่อด้วยมอบประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีและกิจกรรมเด่น ตลอดจนมอบรางวัลประกวดพานไหว้ครู

ซึ่งการประกวดพานไหว้ครูในครั้งนี้ ชนะเลิศประเภทสวยงาม ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดดิจิทัล และชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สาขาระบบขนส่งทางราง

    SHARE