สำนักข่าวเทียนจิน ทำข่าว มนร.

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 สำนักข่าวเทียนจิน นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำข่าวเกี่ยวกับ ศักยภาพการพัฒนาการเรียนการสอนระบบขนส่งทางราง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำความร่วมมือด้านวิชาการระบบขนส่งทางรางต่อไป รอติดตามเร็วๆ นี้ #ข่าวใหญ่ #ปังไม่ไหว #มนร

    SHARE