อธิการบดี หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพยาบาลกับ อธิการบดี Imam Abdulrahman bin Faisal University

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ผศ. ดร. ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะ ได้รับการต้อนรับจากอธิการบดี H.E. Dr. Abdullah M. al-Rubaish ของ Imam Abdulrahman bin Faisal University กรุงดัมมาม ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เนื่องในโอกาสเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาลและอื่นๆ โดยมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ H.E.Dr. Friyal Alqahtani ให้การต้อนรับเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันวิจัยและที่ปรึกษาทางการแพทย์ และโรงพยาบาลที่เพิ่งเปิดใหม่

ในโอกาสดังกล่าวนี้ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาต่อไป

    SHARE