มนร. เจรจาทางวิชาการ กับ InterHealth Canada Hospital ประเทศซาอุดิอาระเบีย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันและอาหรับศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารรวมถึงคณาจารย์ มหาวิทยาลัยฯ เข้าศึกษาดูงานและเจรจาสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับ InterHealth Canada Hospital ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ทั้งนี้ทางคณะ ได้เข้าเยี่ยมนายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาพบหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพยาบาลศาสตร์กับมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลต่าง ๆ ของซาอุดีอาระเบีย ที่กรุงริยาด ที่เมืองดัมมัม และที่เมืองเจดดาห์

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือร่วมกับอธิการบดีและคณะเกี่ยวกับโอกาสในการส่งเสริม พัฒนาความสามารถ และคุ้มครองแรงงานไทยในซาอุดีอาระเบียและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ มนร. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลเพิ่มเติมจากเพจ

Royal Thai Embassy, Riyadh

    SHARE