นายกฯ พบปะ พลังมวลชนกว่า 5,000 คน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

วันนี้ (15 มี.ค.66) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ…

“นายกฯ” ลุยนราธิวาส ย้ำรบ.ห่วงใยชีวิต-ความเป็นอยู่ปชช.ทุกเชื้อชาติ ศาสนา

“นายกฯ” ลงพื้นที่จ.นราธิวาส พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาและประชาชนในเขตพื้นที่ ย้ำรัฐบาลห่วงใยชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลข่าวและที่มา ที่มา :…

ม.นราฯ จัดงานครบรอบ 18ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

ม.นราฯจัดงานครบรอบ 18 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ข้อมูลข่าวและที่มา ที่มา : POLICEMAGAZINE.NEWS ผู้สื่อข่าว : นูอารีซ๊ะ…

ม.นราฯ จัดงานครบรอบ 18ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

ม.นราฯ จัดงานครบรอบ 18ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ข้อมูลข่าวและที่มา ที่มา : onbnews.today ผู้สื่อข่าว : แวดาโอ๊ะ…

ข่าวเด่นประเด็นใต้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 มนร.จัดงานครอบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนา

ข่าวเด่นประเด็นใต้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 มนร.จัดงานครอบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ข้อมูลข่าวและที่มา ที่มา :…

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ข้อมูลข่าวและที่มา ที่มา : สํานักข่าวไทย…

พิธีลงนามบันทึกตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 25 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกตกลง ความร่วมมือด้านการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส…

ม.นราฯปิดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP

นราธิวาส-ม.นราฯปิดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผ่านกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลข่าวและที่มา ที่มา : 77ข่าวเด็ด ผู้สื่อข่าว : สัญฐิติ…

นราธิวาส-อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมงาน “PNU Radio ครบ 10 ปี ดนตรีในสวน”

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรมภายในงาน  “PNU Radio ครบ 10 ปี ดนตรีในสวน” ที่บริเวณลานหน้าอาคารคณะแพทยศาสตร์…

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมงาน “PNU Radio ครบ 10 ปี ดนตรีในสวน”

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรมภายในงาน  “PNU Radio ครบ 10 ปี ดนตรีในสวน” ที่บริเวณลานหน้าอาคารคณะแพทยศาสตร์…

มนร.พัฒนาหลักสูตรภาษาอาหรับระยะสั้นเสริมทักษะวิชาชีพพยาบาล

ข่าวเด่น ประเด็นใต้-รายงานพิเศษ ตอน มนร.พัฒนาหลักสูตรภาษาอาหรับระยะสั้นเสริมทักษะวิชาชีพพยาบาล ข้อมูลข่าวและที่มา ที่มา : NBT YALA ผู้สื่อข่าว : สทท.ยะลา…

นราธิวาสเดินหน้าเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

นาย สนั่น  พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ชุดโครงการเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับตำบล 59 ตำบล…

ม.นราธิวาสฯ ลงนาม MOU กับ อปท.59 ตำบลในพื้นที่ จ.นราธิวาส ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

วันนี้ (21 ก.ค.65) นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ชุดโครงการเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับตำบล 59…

ม.นราฯ MOU ส่วนท้องถิ่น 59 ตำบล ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

นราธิวาส-ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 59 ตำบล ในจังหวัดนราธิวาส ลงนาม MOU ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID–19 ข้อมูลข่าวและที่มา ที่มา…

ม.นราธิวาสฯ ลงนาม MOU กับ อปท.59 ตำบลในพื้นที่ จ.นราธิวาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

ข้อมูลข่าวและที่มา ที่มา : Enews ผู้สื่อข่าว : แวดาโอ๊ะ หะไร ลิงค์ : https://www.youtube.com/watch?v=5xDFfAoQbYU จำนวนผู้เข้าถึง…

ปฐมนิเทศ ‘น้องใหม่เฟรชชี่’ ม.นราฯ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่บริเวณลานพิกุลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์…

1 2 5
Anupama