มนร.รายงานผลการดำเนินงาน กสศ. และ การพัฒนาการศึกษาด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่

กสศ. เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนชายแดนใต้ มอบทุนปี 66 จำนวน 125 ทุน เลขาธิการ ศอ.บต. เผย รัฐพร้อมดูแลประชาชนชายแดนใต้ ลดความเหลื่อมล้ำ…

ผู้สูงอายุชาวนราธิวาสปลื้มรับพลังแห่งการแบ่งปันเครื่องออกซิเจนฯสู่การต่อลมหายใจให้โรงพยาบาลที่ห่างไกล

จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดสุดปลายด้ามขวานของภาคใต้ หนึ่งใน 4 ภาคของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียปี 2565 จังหวัดนราธิวาส มีประชากรจำนวน 812,925 คน แยกเป็นชาย 402,020…

นราธิวาส-ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไกลสูง (High flow)

นราธิวาส-มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไกลสูง (High flow)สร้างโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วย ข้อมูลข่าวและที่มา ที่มา : NNT ผู้สื่อข่าว :…

“พลังแห่งการแบ่งปัน สู่การต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย”

จ.นราธิวาส โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ จัดพิธีรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow) ในกิจกรรม “พลังแห่งการแบ่งปัน สู่การต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย” ข้อมูลข่าวและที่มา ที่มา :…

นายกฯ พบปะ พลังมวลชนกว่า 5,000 คน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

วันนี้ (15 มี.ค.66) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ…

“นายกฯ” ลุยนราธิวาส ย้ำรบ.ห่วงใยชีวิต-ความเป็นอยู่ปชช.ทุกเชื้อชาติ ศาสนา

“นายกฯ” ลงพื้นที่จ.นราธิวาส พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาและประชาชนในเขตพื้นที่ ย้ำรัฐบาลห่วงใยชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลข่าวและที่มา ที่มา :…

ม.นราฯ จัดงานครบรอบ 18ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

ม.นราฯจัดงานครบรอบ 18 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ข้อมูลข่าวและที่มา ที่มา : POLICEMAGAZINE.NEWS ผู้สื่อข่าว : นูอารีซ๊ะ…

ม.นราฯ จัดงานครบรอบ 18ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

ม.นราฯ จัดงานครบรอบ 18ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ข้อมูลข่าวและที่มา ที่มา : onbnews.today ผู้สื่อข่าว : แวดาโอ๊ะ…

ข่าวเด่นประเด็นใต้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 มนร.จัดงานครอบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนา

ข่าวเด่นประเด็นใต้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 มนร.จัดงานครอบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ข้อมูลข่าวและที่มา ที่มา :…

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ข้อมูลข่าวและที่มา ที่มา : สํานักข่าวไทย…

พิธีลงนามบันทึกตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 25 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกตกลง ความร่วมมือด้านการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส…

ม.นราฯปิดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP

นราธิวาส-ม.นราฯปิดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผ่านกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลข่าวและที่มา ที่มา : 77ข่าวเด็ด ผู้สื่อข่าว : สัญฐิติ…

นราธิวาส-อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมงาน “PNU Radio ครบ 10 ปี ดนตรีในสวน”

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรมภายในงาน  “PNU Radio ครบ 10 ปี ดนตรีในสวน” ที่บริเวณลานหน้าอาคารคณะแพทยศาสตร์…

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมงาน “PNU Radio ครบ 10 ปี ดนตรีในสวน”

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรมภายในงาน  “PNU Radio ครบ 10 ปี ดนตรีในสวน” ที่บริเวณลานหน้าอาคารคณะแพทยศาสตร์…

มนร.พัฒนาหลักสูตรภาษาอาหรับระยะสั้นเสริมทักษะวิชาชีพพยาบาล

ข่าวเด่น ประเด็นใต้-รายงานพิเศษ ตอน มนร.พัฒนาหลักสูตรภาษาอาหรับระยะสั้นเสริมทักษะวิชาชีพพยาบาล ข้อมูลข่าวและที่มา ที่มา : NBT YALA ผู้สื่อข่าว : สทท.ยะลา…

นราธิวาสเดินหน้าเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

นาย สนั่น  พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ชุดโครงการเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับตำบล 59 ตำบล…

1 2 6