นราธิวาส-ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไกลสูง (High flow)

นราธิวาส-มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไกลสูง (High flow)สร้างโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : NNT

ผู้สื่อข่าว : สัญฐิติ ขอจิตต์เมตต์

ลิงค์ : https://www.77kaoded.com/news/suntitikojitmate/2443623

    SHARE