ผู้สูงอายุชาวนราธิวาสปลื้มรับพลังแห่งการแบ่งปันเครื่องออกซิเจนฯสู่การต่อลมหายใจให้โรงพยาบาลที่ห่างไกล

จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดสุดปลายด้ามขวานของภาคใต้ หนึ่งใน 4 ภาคของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียปี 2565 จังหวัดนราธิวาส มีประชากรจำนวน 812,925 คน แยกเป็นชาย 402,020 คน หญิง 410,905 คน มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 30 ของประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยว ทะเล ภูเขา น้ำตก มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนมากมาย เพราะเป็นพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซีย.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : NNT

ผู้สื่อข่าว : –

ลิงค์ : http://thebangkoktimes.com/2566060324

    SHARE