ข่าวเด่นประเด็นใต้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 มนร.จัดงานครอบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนา

ข่าวเด่นประเด็นใต้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 มนร.จัดงานครอบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : NBT YALA

ลิงค์ : https://youtu.be/hesqMVuh_n0

    SHARE