นราธิวาสเดินหน้าเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

นาย สนั่น  พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ชุดโครงการเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับตำบล 59 ตำบล 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส ที่ห้องประชุม ดร.จงรัก  พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก  พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : The Bangkok Time

ผู้สื่อข่าว : แวดาโอ๊ะ หะไร

ลิงค์ : https://thebangkoktimes.com/2565072206?fbclid=IwAR1hEznmw3RmCSGaJf7C45Jk7H2ucwWDsQWwaKDNXM4EL3UiSGn6R7kb_js

SHARE
Anupama