ม.นราฯปิดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP

นราธิวาส-ม.นราฯปิดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผ่านกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : 77ข่าวเด็ด

ผู้สื่อข่าว : สัญฐิติ ขอจิตต์เมตต์

ลิงค์ : https://www.77kaoded.com/news/suntitikojitmate/2322468?swcfpc=1&fbclid=IwAR2sQtMMN9bWyo4tazFhTp6l0Lkv9lsuDSiWEdi9xEUDmuva_wAqbSrdcY4

    SHARE