อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมงาน “PNU Radio ครบ 10 ปี ดนตรีในสวน”

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรมภายในงาน  “PNU Radio ครบ 10 ปี ดนตรีในสวน” ที่บริเวณลานหน้าอาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมศ ศรีชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม โอกาสนี้ อธิการบดีฯ ได้มอบเงินแล้วสนับสนุนทีมโฟล์คซอง 11 ทีม จากจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่เข้าร่วมการแข่งขันภายในงานด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : บูรพาทีวีออนไลน์

ผู้สื่อข่าว : กรียา นราธิวาส

ลิงค์ : อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมงาน “PNU Radio ครบ 10 ปี ดนตรีในสวน” – Burapa tv online

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : ดาวไทยนิวส์

ผู้สื่อข่าว : กรียา นราธิวาส

ลิงค์ : !!!ดาวใต้นิวส์ออนไลน์!!! อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมงาน “PNU Radio ครบ 10 ปี ดนตรีในสวน” (dawtainewonline007.blogspot.com)

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : ข่าวสื่อกลางออนไลน์

ผู้สื่อข่าว : กรียา นราธิวาส

ลิงค์ : อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมงาน “PNU Radio ครบ 10 ปี ดนตรีในสวน” (httpsgogoreportonline.blogspot.com)

    SHARE