รายงานผลการปฏิบัติตามเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการปฏิบัติตามเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2564 )รายงานผลการปฏิบัติตามเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ( มกราคม – มีนาคม 2565 ) จำนวนผู้เข้าถึง…

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการปฏิบัติตามเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2564) รายงานผลการปฏิบัติตามเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) รายงานผลการปฏิบัติตามเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 (กรกฎาคม…