ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566

    SHARE