ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและปฏิบัติคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566

    SHARE