ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อปรับปรุงห้องพักนักศึกษาอาคารหอพักเปลื้องประสิทธิ์ชั้นที่ 1 ฝ่ายพัฒนากายภาพ จำนวน 15 รายการ สผ.621 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama