โครงการ จ้างขนย้ายเเละปรับปรุงซ่อมเเซมเครื่องบิน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมฝนหลวง เเละการบินเกษตร กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

    SHARE