ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอารัฟ แลรอซา 🎉

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอารัฟ แลรอซา บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ผ่านเข้ารอบ 6 ผลงานสุดท้าย จากการประกวดปริญญานิพนธ์ระดับนานาชาติ ในงาน “3 Minute International Thesis 2021” โดยนำเสนอปริญญานิพนธ์ ในหัวข้อ Microplastic Accumulation on Seagrass Beds in Takbai River โดยมีอาจารย์พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอปริญญานิพนจากประเทศไทย มาเลเซีย และญี่ปุ่น จำนวน 68 ผลงาน

    SHARE