ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา รัตนีทู สังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ในโอกาสได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565” โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

    SHARE