อธิการบดี รับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบระดับผู้บริหาร

วันที่2 กันยายน 2565 เวลา 09.00น. #ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาส รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบระดับผู้บริหาร” และเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 เรื่อง “คุณค่าพยาบาล คุณค่าชีวิต ” สำหรับผู้บริหารพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขภาครัฐ

จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

    SHARE