ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมยกระดับการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมยกระดับการศึกษา พัฒนาผู้สอนสนับสนุนผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ กับโครงการเปิดห้องเรียนสาธิต SME เทศบาลเมืองนราธิวาส 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : The Bangkok Times

ลิงค์ : https://thebangkoktimes.com/2565031907?fbclid=IwAR3oVAKhspoVhRJIqAcLxAJ9FhBlWE0ilMiLdh3nq0e6Cof8k6SZMtYZD0I

    SHARE