จ.นราธิวาส เปิดงาน “มนร.สร้างสรรค์ นวัตกรรมสู่ชุมชน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อก้าวสู่ไทยแลน์ 4.0 และพร้อมตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติอย่างแท้จริง

    SHARE